Wat doen we en voor wie?

In uw leven maakt u een continue ontwikkeling door. Voor de meeste mensen horen hier lastige periodes bij, fasen waarin u minder goed in uw vel zit en psychische en/of lichamelijke klachten kunt ontwikkelen. Dit geldt ook voor kinderen uiteraard. Soms komt u er zelf niet goed uit en kan het zinvol zijn ondersteuning  te zoeken. Klachten waar u in vast loopt, kunnen worden behandeld en een mogelijkheid bieden voor persoonlijke groei en psychische rijping.


De adolescentiefase is een heftige periode waarin er van alles verandert, lichamelijk, cognitief ( anders en abstracter denken) sociaal en emotioneel. De vele veranderingen kunnen leiden tot onzekerheid, stemmingswisselingen of andere klachten.  Dit kan versterkt worden door verwachtingen van bijvoorbeeld ouders, vrienden of school. De zoektocht naar zichzelf is een moeilijk proces dat veel te maken heeft met het zelfbeeld. Een goede balans is belangrijk voor de ontwikkeling van een gezond zelfvertrouwen.

Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen eveneens lijden onder emotionele klachten, zoals bijvoorbeeld depressieve gevoelens, of gedragsproblemen ontwikkelen als gevolg hiervan.


Klachten die behandeld kunnen worden zijn bijvoorbeeld:

* Depressie of gevoelens van somberheid

* Faalangst

* Sociale angst
* Moeite met assertiviteit

* Negatief zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen
* Dwangmatig handelen of gedachten die terugkomen

* Problemen in de relationele sfeer

 

Drs. Renate Leerling is ontwikkelingspsycholoog en richt zich op het behandelen/coachen van jongeren van 12 tot ongeveer 22 jaar.

Drs. Pieter Brunner is  gz-psycholoog, EFT  (emotionally focused therapy)-therapeut en systeemtherapeut gespecialiseerd in het behandelen van volwassenen c.q. echtparen.

 

 

Werkwijze

Bij het eerste gesprek, de intake, wordt de aard van de klachten besproken en stellen wij gezamenlijk het doel en het vermoedelijke aantal gesprekken vast. Wij werken via individuele gesprekken naar dit doel. In sommige gevallen kan het nuttig zijn een of meerdere familieleden eenmalig uit te nodigen.

De tijdsduur van een sessie is 60 tot 90 minuten. De intake wordt als eerste sessie gerekend.