Praktische informatie

Annuleren
Afspraken kunnen telefonisch, per SMS, Whats-app of mail geannuleerd worden.


U dient een afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te bellen. In dat geval is het kosteloos. Belt u te laat of niet af, dan wordt het consult bij u in rekening gebracht. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw verzekeraar en komen daarmee voor eigen rekening.

 

Voor eventuele vergoedingen van de behandeling verwijzen wij u naar uw zorgverzekering. In sommige gevallen zal een gedeeltelijke vergoeding mogelijk zijn.


Klachten
Indien u een klacht heeft over ons dan bespreken wij dit het liefst direct met u. Blijft uw klacht ondanks overleg bestaan, dan kunt u uw klacht indienen bij:


Nederlands Instituut van Psychologen

Regionaal tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Privacy
Wij houden ons aan ons beroepsgeheim en gaan zeer zorgvuldig met uw gegevens om. Gegevens worden zonder uw toestemming niet gedeeld met derden. Mocht het zo zijn dat u eerder behandeld bent dan kan het zinvol zijn toestemming te geven om contact op te nemen met de eerdere behandelaar.

Als u zich aanmeldt voor behandeling vragen wij uw schriftelijke toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

U heeft ten alle tijden het recht uw dossier in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

U kunt op de pagina privacy een document inzien waarmee wij laten zien welke gegevens worden verwerkt. Daarmee wordt aan de verantwoordingsplicht voldaan zoals opgesteld in de Algemene Verordening Gegevens (AVG).

Ook het kwaliteitsstatuut voor vrijgevestigde psychologen in de GGZ zal hier te zien zijn.
www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Tarieven :
- Sessie 60 minuten:  €90
- Sessie 90 minuten:  €120

N.B. Vanaf 1 januari 2024 is het tarief voor nieuwe klanten - sessie 60 minuten 100 euro, dit betreft

                                                                                                                           individuele therapie en partner relatie therapie.

                                                                                                                        - sessie 90 minuten 135 euro, dit betreft gezins/systeem

                                                                                                                           gesprekken.

Klanten die in 2023  al in behandeling zijn blijven het oude tarief afrekenen.